Το φαινόμενο είναι παλιό αλλά δεν τείνει να εξαλειφθεί. Αντιθέτως, γιγαντώνεται!